Läkecenter Pernilla Andersson 
Akupunktur - Medicinsk laser - Svensk klassisk massage
Karlstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köp kosttillskott och raw food på Vitamera

 

 

 


Västerländskt synsätt

I vetenskapliga studier har man upptäckt att akupunktur är smärtlindrande, höjer immunförsvaret, reglerar fysiologiska obalanser och har en lugnande effekt.

  • Vid smärtlindring kan effekten förklaras på flera sätt. Endorfiner, "kroppens eget morfin", samt andra neurotransmittorer och hormoner frisätts vid akupunktur och bidrar till smärtlindring. Nålstimuleringen har också en blockerande effekt på smärta genom att hindra smärtsignalen att nå hjärnan.

 

  • När det gäller immunförsvaret har västerländsk forskning visat att akupunktur har inflytande på immunsystemet. Bland annat ökar antalet NK-celler samt aktiviteten i NK-celler (celler som kan söka upp och döda t ex virusinfekterade celler).

 

  • Akupunktur kan användas för att påverka många olika sjukdomar och funktionella störningar. Studier har visat att akupunktur påverkar t ex hjärtverksamheten, blodkärl och blodtryck. Men också andningsförmågan, hormonsystemet, mag/tarmsystemet och urinvägarna.

 

  • Akupunktur är en balanserande behandling som reglerar både över- och underfunktioner. Vid studier där man egentligen mätt andra akupunktureffekter har rapporterats bifynd hos försökspersonerna. De som haft för högt blodtryck fick lägre tryck och de med lågt blodtryck fick ett högre tryck.

 

  • Akupunktur har också en lugnande, stresslindrande och antidepressiv effekt. Det beror bland annat på en påverkan av hormoner och neurotransmittorer som serotonin, oxytocin, kortisol, dopamin, adrenalin och noradrenalin.

 

(Informationen är hämtad ur Kajsa Landgrens bok "Öronakupunktur", 2006, Didaktion förlag, Helsingborg)